Internationell FoU

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att Sverige är det femte mest forsknings- och utvecklingsintensiva landet inom OECD i den senaste internationella sammanställningen.  

Inflationstakten

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om avtagande inflationstakt, trots stigande el- och räntekostnader. Inflationstakten var 5,8% i november 2023 att jämföra med 6,5% i oktober.  

Global minimibeskattning

Riksdagen sa ja till förslaget om en ny global minimiskatt (Pelare 2), en tilläggsskatt, om minst 15% för företag i stora koncerner enligt dock med en ändring gällande redovisningsstandard.  

Arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingens rapporterar att arbetsmarknaden har de senaste månaderna har fått ökad arbetslöshet. Nästa år väntas arbetslösheten fortsätta öka för att sedan minska sakta under 2025.  

Etableringsjobb

Regeringen har öppnat upp för parterna på arbetsmarknaden att teckna etableringsjobbsavtal och det första avtalet som gäller fr.o.m. 1/1 2024 har tecknats mellan Unionen och Teknikföretagen.