Partners

FöretagsEkonomerna samarbetar med experter inom flera olika områden. Här får du en snabb överblick över vilka de är.

3
SRF konsulterna

Srf konsulterna

Vår viktigaste partner är bransch­organisationen Srf konsulterna, som organiserar redovisningskonsulter över hela landet. Ett krav för medlemskap är att man inordnar sig i Svensk standard för redovisning, Rex.

Läs mer på www.srfkonsult.se

Fortnox

Fortnox

Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade program för företag, föreningar samt redovisnings- och revisionsbyråer.

Läs mer på www.fortnox.se

Hjtech

HjTech AB

Hjtech AB tillhandahåller installation, support och underhåll av företags datorer, servers och nätverk till mindre och medelstora företag.

Läs mer på www.hjtech.se

Hogia

Hogia utvecklar, säljer och supportar programvaror och systemlösningar för företag som vill fokusera på sina verksamheter istället för på krånglig och tidsödande administration.

Läs mer på www.hogia.se/

Andra revisionsbyråer

Andra organisationer vi samarbetar med är revisionsbyråer i de fall våra kundföretag behöver revision. FöretagsEkonomerna har frekventa kontakter med exempelvis EY och SET Mazars, men även revisorer från mindre byråer.