Löneadministration

Rätt lön i rätt tid — med kapacitet att hantera hela din löneadministration! Det krävs mycket tid och expertis för att hantera aktuella lagar, avtal och regler inom lönehantering. Våra erfarna lönekonsulter kan ta hand om löneadministrationen utifrån ditt företags behov.

3

Behöver du hjälp med lönehantering?

Lönehantering på rätt sätt har blivit allt mer komplext. Även i små företag ställs höga krav på kännedom om regler och avtal. Frågor kring sjuklön, sparade semesterdagar, kontrolluppgifter och mer därtill gör att många företag idag köper tjänsten löneadministration. Inom området har även en auktoriserad yrkestitel införts, för att säkra kompetens och kvalitet hos de lönekonsulter som utför arbetet.

Löneadministration av lönekonsulter i Malmö
Lönehantering i Malmö

Hur vi jobbar med löneadministration

Vi hanterar våra kunders löneadministration i datoriserade system som hjälper oss att utföra tjänsten på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att all rapportering avseende semestrar, Fora, kontrolluppgifter till Skatteverket alltid är uppdaterad kan vi erbjuda en kvalitetssäkrad avlastning åt företagaren.

Vi har flera medarbetare som är Auktoriserade redovisningskonsulter (ARK) vilket underlättar arbetet med rådgivning och informationsdelning till våra kunder.

Se exempel på våra tjänster inom löneadministration.

Att anlita oss

FöretagsEkonomerna bildades år 1998. Idag har vi kontor på Limhamn och bistår cirka 300 olika företag i Malmö med omnejd inom de ekonomitjänster som behövs i vardagen. Vårt arbetssätt är personligt, grundat på erfarenhet och drivet av att effektivisera regionens företagsekonomi.

Kvalitetssäkrat arbete

Skräddarsytt efter dina behov

En nära kundrelation

Företagsekonomerna erbjuder diverse ekonomitjänster inom företagsekonomi i Malmö.

Exempel på våra tjänster inom löne-administration

Vi erbjuder samtliga tjänster inom ekonomi och administration som små och medelstora företag i sydvästra Skåne behöver. 

Sjuklön

Semesterdagar

Kontrolluppgifter

Månadslöner

Lönespecifikationer