Enskild firma

Enskild firma, även känd som enskild näringsverksamhet, är en företagsform som är enkel och snabb att starta. Formen ger dig möjlighet att självständigt driva och ansvara för ditt företag som privatperson. Läs mer om fördelar och nackdelar med enskild firma!

3

Ingen juridisk person

En enskild näringsidkare är en person som driver och ansvarar för en enskild näringsverksamhet. Enskild näringsverksamhet  är ingen juridisk person. Som organisationsnummer används företagarens personnummer. Det innebär att du som enskild näringsidkare personligen ansvarar för företagets alla förpliktelser, exempelvis skulder och ingångna avtal. Det är du som privatperson och inte företaget som till exempel hyr en lokal eller är part i en domstolsprocess. Det betyder också att du själv måste betala företagets skulder om inte pengarna i företaget räcker till. En del av den personliga risken kan du minska genom att teckna en företagsförsäkring.

Enskild firma
Fördelar och nackdelar med handelsbolag och enskild firma

Du kan ha anställda

En enskild näringsverksamhet kan ha anställda. När du anställer första gången ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket.

Redovisning och revision

Enskilda näringsidkare behöver i de flesta fall inte ha någon revisor, vars uppgift är att granska ett företags årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning av företaget. Alla enskilda näringsidkare är emellertid bokföringsskyldiga. Du kan anlita en redovisningskonsult för att få hjälp med bokföringen. Du kan ha flera verksamheter i en enskild näringsverksamhet. De olika verksamheterna kan inte redovisas och beskattas var för sig eftersom de räknas som en och samma näringsverksamhet.

För- och nackdelar med enskild firma

Fördelar med enskild firma

  • Kräver inget särskilt aktiekapital
  • Enkelt att starta
  • Kräver inte revision
  • Kräver ingen årsredovisning

Nackdelar med enskild firma

  • Personligt ansvar
  • Svårt att utläsa det verkliga resultatet
  • Svårt att spara kapital

Att anlita oss

FöretagsEkonomerna bildades år 1998. Idag har vi kontor på Limhamn och bistår cirka 300 olika företag i Malmö med omnejd inom de ekonomitjänster som behövs i vardagen. Vårt arbetssätt är personligt, grundat på erfarenhet och drivet av att effektivisera regionens företagsekonomi.

Kvalitetssäkrat arbete

Skräddarsytt efter dina behov

En nära kundrelation

Företagsekonomerna erbjuder diverse ekonomitjänster inom företagsekonomi i Malmö.