Ekonomisk rådgivning

Korrekt affärsrådgivning ger stabil affärsutveckling! För att nå målen i ett bolag krävs en taktisk och strategisk plan och inte minst en partner som ger dig kontroll över såväl ekonomin som planeringsarbetet — hela vägen. Genom ekonomisk rådgivning och välavvägda insatser styr vi ditt företag dit du önskar.

3

Behöver du ekonomisk rådgivning?

I små och medelstora företag är ledningen ofta involverad i den löpande verksamheten. Detta gör det svårt för företagsledningen att samtidigt vara uppdaterad kring alla lagar och regler som berör företagandet. Området berörs också kontinuerligt av nyheter.

Som en del av vårt totala erbjudande ingår hög kompetens inom affärsrådgivning för företag. Våra kunder vänder sig till oss med de flesta frågor som rör företagandet. Ofta inom området skatteplanering — exempelvis kring effekterna av marginalskatter, löneuttag och vilka möjligheter olika företagsformer ger. 

Affärsrådgivning för företag
Ekonomisk rådgivning för företag

Hur vi jobbar med ekonomisk rådgivning

FöretagsEkonomerna erbjuder även företag rådgivning inom de civilrättsliga områdena som kan beröra vardagen — exempelvis vad aktiebolagslagen innebär för ansvar och befogenheter för ägare och styrelse.

Vår erfarenhet och kunskap gör också att vi på ett heltäckande sätt kan bidra med affärsrådgivning kring frågor som affärsplaner, positionering samt styrning och ledning.

Se exempel på våra tjänster inom ekonomisk rådgivning.

Att anlita oss

FöretagsEkonomerna bildades år 1998. Idag har vi kontor på Limhamn och bistår cirka 300 olika företag i Malmö med omnejd inom de ekonomitjänster som behövs i vardagen. Vårt arbetssätt är personligt, grundat på erfarenhet och drivet av att effektivisera regionens företagsekonomi.

Kvalitetssäkrat arbete

Skräddarsytt efter dina behov

En nära kundrelation

Företagsekonomerna erbjuder diverse ekonomitjänster inom företagsekonomi i Malmö.

Exempel på våra tjänster inom ekonomisk rådgivning

Vi erbjuder samtliga tjänster inom ekonomi och administration som små och medelstora företag i sydvästra Skåne behöver. 

Skatteplanering

Företagsformer

Löneuttag

Pensionsplanering

Omstruktureringar

Kompanjonavtal