Redovisningskonsult och revisor

Vad är egentligen skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor? Vad innebär det att vara auktoriserad? Vi reder ut begreppen för att förenkla din ekonomiska vardag.

3

Vad är skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor?

Skillnaden mellan en Auktoriserad Redovisningskonsult (ARK) och en auktoriserad revisor är att ARK arbetar med att utföra de tjänster ditt företag behöver för sin fortlöpande administration — tex. bokföring, bokslut, inkomstdeklarationer och rådgivning.

En revisor har en granskande roll vars arbete ska utmynna i ett oberoende granskningsintyg. För att kunna hävda sitt oberoende kan en revisor alltså inte utföra de tjänster, tex. bokslut, som denne ska granska.

För att göra en liknelse kan redovisningskonsulten sägas vara den auktoriserade verkstad dit du lämnar din bil för översyn, service och reparation medan revisorn är att jämföra med Svensk Bilprovning.

Auktoriserad Redovisningskonsult (ARK)
Auktoriserad revisor

I vilken situation passar vem?

Den teoretiska bakgrundsprofilen är numera mer eller mindre likartad för redovisningskonsulten och revisorn. Erfarenhetsprofilen skiljer sig dock en del då redovisningskonsulten har erfarenhet och verktyg för att utföra alla administrativa tjänster medan revisorn uteslutande arbetar med granskningsverktyg.

I sitt arbete med ett företags ekonomifunktion — tex. bokföring, bokslut, lönearbete och arbete med skatter — företräder en redovisningskonsult bara företagaren.

I sitt arbete med granskning företräder en revisor olika intressen såsom anställda, leverantörer, aktieägare och Skatteverket.

(Revision har tidigare varit ett lagkrav för alla aktiebolag men eftersom behovet av sådan ytterligare granskning minskat, i takt med bland annat införandet av auktorisation för redovisningskonsulten, har kravet på revision tagits bort för de flesta små aktiebolag. Revision är således något som dessa företag kan välja frivilligt eller välja att avstå ifrån.)