Nyheter

 • av Srf konsulterna
  Arbetsmiljöverket kommer under maj genomföra en tillsynsinsats med ca 100 inspektioner över hela landet av arbetsgivare. inom särskilt olycksdrabbade branscher med med minst tio anställda.
 • av Srf konsulterna
  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om svagare arbetsmarknad för unga 15-24 år under Q1, arbetslöshetstalet var  26,9 %. Totalt säsongsrensat utjämnat arbetslöshetstal var 8,3 %.
 • av Srf konsulterna
  Skatteverket har publicerat nya exempel gällande bestämmelserna om skattskyldighetens inträde för den som hanterar andra bränslen än uppskovsbränslen.
 • av Srf konsulterna
  Skatteverket har publicerat föreskrifter (SKVFS 2023:24) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2024 vid värdering av bilförmån.
 • av Srf konsulterna
  Digitaliseringsmyndigheten (DIGG) deltar i ett tvåårigt projekt, Nordic DigiGov Lab. ett unikt nordiskt-baltiskt samarbete som ska underlätta för medborgare att hantera livshändelser digitalt.
 • av Srf konsulterna
  Ekobrottsmyndigheten (EBM) och Finanspolisen (FIPO) har analyserat ärenden med tongivande kriminella nätverk i Sverige och utifrån dem exemplifierat modus med företag som brottsverktyg.
 • av Srf konsulterna
  Tillväxtverkets undersökning bland mindre företag visar att lagar och regler fortsätter att påverka tillväxt och konkurrenskraft, men även att färre upplever lagar och regler som ett  tillväxthinder.
 • av Srf konsulterna
  Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har publicerat den slutliga statistiken över misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar för 2023
 • av Srf konsulterna
  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att antalet sysselsatta personer i åldern 15 till 74 år uppgick  till 5 109 000 i februari 2024. En ökning med 4 000 personer jämfört med februari 2023.
 • av Srf konsulterna
  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att Sveriges BNP minskade med 0,3 %  i mars, säsongsrensat och jämfört med föregående månad enligt BNP-indikatorns prel. sammanställning.