Aktiebolag

Ett aktiebolag är lämpligt för företag med flera anställda som vill separera sin personliga ekonomi från företagets. Bolaget kan bestå av en eller flera grundare och ger vanligtvis ägarna ett skyddat personligt ansvar från företagsskulder. För att starta bolaget krävs en kapitalinsats på minst 25 000 kronor, som kan användas i verksamheten. Läs mer om fördelar och nackdelar med aktiebolag!

3

Så styrs aktiebolaget

Ett aktiebolag är en juridisk person, vilket är företrätt av en styrelse och i vissa fall av en verkställande direktör (VD) — en person som tillsätts av styrelsen för att leda den dagliga verksamheten i företaget. Styrelsen kan bestå av en eller två ledamöter med minst en suppleant, alternativt tre ledamöter med eller utan suppleanter. Tänk på att det kan vara bra för företaget att ha en styrelse bestående av erfarna personer med olika kunskaper och affärskontakter.

Aktiebolag
Aktiebolag VD

VD tillsätts av styrelsen

Om bolaget ska ha en VD blir denne tillsatt av styrelsen. I ett privat bolag kan samma person vara både styrelseledamot och VD. Aktieägarnas möjlighet att påverka sker genom att de på bolagsstämman tillsätter bolagets styrelse och revisor samt drar upp riktlinjerna för verksamheten.

De flesta aktiebolag är enmansbolag. Reglerna är dock desamma — så även dessa måste ha styrelse, bolagsstämma och så vidare. Små bolag kan däremot välja att inte ha revisor.

För- och nackdelar med aktiebolag

Fördelar med aktiebolag

  • Inget personligt ansvar
  • Skilt från ägarnas privata ekonomi
  • Möjlighet till skatteplanering mellan olika inkomstslag
  • Lägre skatt vid försäljning

Nackdelar med aktiebolag

  • Kräver aktiekapital på 25.000 kr
  • Kräver revision vid viss storlek

Att anlita oss

FöretagsEkonomerna bildades år 1998. Idag har vi kontor på Limhamn och bistår cirka 300 olika företag i Malmö med omnejd inom de ekonomitjänster som behövs i vardagen. Vårt arbetssätt är personligt, grundat på erfarenhet och drivet av att effektivisera regionens företagsekonomi.

Kvalitetssäkrat arbete

Skräddarsytt efter dina behov

En nära kundrelation

Företagsekonomerna erbjuder diverse ekonomitjänster inom företagsekonomi i Malmö.