Skatteverket har publicerat skattetabeller att användas vid beräkning av tabellskatt för år 2024.