Skatterådgivning

En proaktiv skatteplanering bidrar till lönsamhet! Reglerna kring skatter är komplicerade och ändras regelbundet. Vi har bred expertis inom skatterådgivning — även inom specifika skatteområden som fastighetsskatt, transaktioner vid fusioner och förvärv samt skatterevisioner. Behöver du hjälp med dina skatter och skattedeklarationer?

3

Behöver du hjälp med skatteplanering?

Typiska tjänster inom skatteområdet är upprättande av årlig inkomstdeklaration för företag respektive delägare och upprättande av skattedeklaration för moms och arbetsgivaravgift. FöretagsEkonomerna kan också hjälpa till att överklaga beslut, klargöra regler eller utföra skatteplanering — exempelvis hur man tar ut pengar ur ett aktiebolag för att få kvar så mycket som möjligt.

Skatterådgivning kring skattedeklaration i Malmö
Skatteplanering och rådgivning i Malmö

Hur vi jobbar med skatterådgivning

I vårt arbete med ägarledda bolag ingår ofta en rådgivning kring företagsledarens skattesituation och hur den påverkas av olika former av ersättning, såsom lön och aktieutdelning. För andra företagsformer än aktiebolag blir det ännu viktigare med god planering och rådgivning kring skatteeffekter av olika boksluts- och deklarationsalternativ.

Vi är givetvis också behjälpliga vid alla övriga kontakter med Skatteverket och övriga myndigheter. Viktigt att känna till är att vi som Auktoriserade Redovisningskonsulter har möjlighet att kvalitetsmärka inlämnade inkomstdeklarationer och därmed göra det lättare för Skatteverket att fokusera sina granskningsåtgärder på de inkomstdeklarationer där företagen inte fått bistånd av en Auktoriserad Redovisningskonsult. Detta samarbete med Skatteverket är en klar förbättring för våra kunder.

Se exempel på våra tjänster inom skatterådgivning.

Att anlita oss

FöretagsEkonomerna bildades år 1998. Idag har vi kontor på Limhamn och bistår cirka 300 olika företag i Malmö med omnejd inom de ekonomitjänster som behövs i vardagen. Vårt arbetssätt är personligt, grundat på erfarenhet och drivet av att effektivisera regionens företagsekonomi.

Kvalitetssäkrat arbete

Skräddarsytt efter dina behov

En nära kundrelation

Företagsekonomerna erbjuder diverse ekonomitjänster inom företagsekonomi i Malmö.

Exempel på våra tjänster inom skatterådgivning

Vi erbjuder samtliga tjänster inom ekonomi och administration som små och medelstora företag i sydvästra Skåne behöver. 

Inkomst-deklarationer

Skatte-deklarationer

Skatteplanering

Klargöra regler

Överklaga beslut