Metod och kvalitet

Det är kvalitet och kundens behov som styr vår verksamhet — oavsett om vi arbetar ute hos kund eller på vårt eget kontor i Malmö. Med ett genomarbetat kvalitetssystem garanterar vi att våra insatser gör nytta för våra kunder.

3

Metodik

Företag delas traditionellt in i avdelningar — försäljning, produktion, ekonomi och så vidare. FöretagsEkonomernas bastjänster motsvarar ett företags ekonomiavdelning. Här bokför man, upprättar tullhandlingar, kräver betalningar, betalar leverantörer, upprättar årsredovisningar och deklarationer med mera. FöretagsEkonomerna kan ta ansvar för hela ekonomiavdelningen — men kunden kan också välja ut några områden man har speciellt behov inom. Dessa arbetsuppgifter kan variera över tid, allt efter kundens behov. I vårt löpande arbete använder vi flera av marknadens vanligaste standardiserade affärssystem för små och medelstora företag. Vi arbetar såväl ute hos kund som på vårt eget kontor — alltid i ett nära samarbete.

Metodik
Kvalitet

Kvalitet

FöretagsEkonomernas ledningssystem är kvalitetscertifierat. Det innebär bland annat att vi arbetar med ständiga förbättringar och att vår verksamhet granskas både genom interna rutiner och med hjälp av externa kvalitetsrevisorer. Vårt kvalitetssystem är en garanti för att det vi gör är till nytta för våra kunder. Vidare medför kvalitetssystemet att vi använder moderna och rationella metoder, att vår personal har tydlig ledning med möjlighet till utveckling samt att FöretagsEkonomerna tar samhällsansvar.

Genom medlemskap i den rikstäckande medlemsorganisationen Srf konsulterna förbinder sig FöretagsEkonomerna att följa svensk redovisningsstandard, Rex. Det innebär exempelvis att vi dokumenterar vårt arbete väl, att rimlighetskontroller görs, att inga avsiktliga brott mot lagar och regler äger rum och att FöretagsEkonomerna har kunskap och kapacitet att utföra accepterade uppdrag.