Handelsbolag

Handelsbolag är företag med flera delägare, kallade bolagsmän, där varje delägare har personligt och solidariskt ansvar för företagets skulder gentemot utomstående. Det solidariska ansvaret innebär att varje delägare personligen kan tvingas betala alla företagets skulder, och den som betalar kan kräva de andra delägarna på deras andel i skulden. Läs mer om fördelar och nackdelar med handelsbolag!

3

Skriv kompanjonavtal

Även om ni är muntligt överens är det bra att skriva ett kompanjonavtal, som visar vad ni kommit överens om. Avtalet kan gälla exempelvis ansvarsfördelning och hur tvister ska lösas. I kompanjonavtalet skriver ni ned allt det ni har kommit överens om. Kompanjonavtalet kan till exempel reglera hur ni ska fördela resultatet eller hur ni ska göra om en bolagsman vill gå ur bolaget. Bestämmelser i avtalet och ömsesidiga försäkringar kan bidra till att ge er som kompanjoner ett ekonomiskt skydd.

Det finns inga formella krav på kompanjonavtalet. Här nedan finns exempel på sådant som är vanligt att ha med. Ni har troligen fler punkter för just er verksamhet. Kontakta gärna oss för rådgivning!

Kompanjonavtal för handelsbolag
Kompanjonavavtal

I kompanjonavtalet bör ni bland annat reglera:

 • arbetsfördelning
 • arbetstider
 • uttag och andra förmåner
 • säkerheter för lån
 • ränta på insatt kapital
 • befogenheter, vem som har rätt att gör vad
 • hur överskott respektive underskott ska fördelas
 • på vilka villkor nya delägare kan ansluta sig
 • hur företaget ska värderas om en delägare vill dra sig ur eller avlider
 • åtgärder vid långvarig sjukdom
 • ömsesidig försäkring

Handelsbolag kan ha anställda

Ett handelsbolag kan ha anställda. När man anställer någon i ett handelsbolag tar man på sig vissa förpliktelser och det kan därför vara bra att tänka lite extra på det personliga ansvaret. Delägarna räknas inte som anställda.

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag där alla delägare utom en kan begränsa sitt personliga ansvar för företagets skulder. Bolagsmän utan personligt ansvar begränsar sin risk till vad de har satsat i bolaget. Dessa bolagsmän kallas kommanditdelägare. Det måste alltid också finnas minst en komplementär i ett kommanditbolag. Komplementären har ett obegränsat ansvar för företagets skulder. Det måste alltid också finnas minst en kommanditdelägare i ett kommanditbolag.

Kommanditbolag
Fördelar och nackdelar med handelsbolag

Redovisning och revision

Handelsbolag behöver i de flesta fall inte ha någon revisor, vars uppgift är att granska ett företags årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning av företaget. Alla handelsbolag är emellertid bokföringsskyldiga. Du kan anlita en redovisningskonsult för att få hjälp med bokföringen.

För- och nackdelar med handelsbolag

Fördelar med handelsbolag

 • Kräver inget särskilt aktiekapital
 • Enkelt att starta
 • Kräver i regel inte revision
 • Kräver i regel ingen årsredovisning

Nackdelar med HANDELSBOLAG

 • Personligt ansvar
 • Svårt att utläsa det verkliga resultatet
 • Svårt att spara kapital
 • Kräver minst två personer

Att anlita oss

FöretagsEkonomerna bildades år 1998. Idag har vi kontor på Limhamn och bistår cirka 300 olika företag i Malmö med omnejd inom de ekonomitjänster som behövs i vardagen. Vårt arbetssätt är personligt, grundat på erfarenhet och drivet av att effektivisera regionens företagsekonomi.

Kvalitetssäkrat arbete

Skräddarsytt efter dina behov

En nära kundrelation

Företagsekonomerna erbjuder diverse ekonomitjänster inom företagsekonomi i Malmö.