Bokslut & Årsredovisning

Vi erbjuder kompetent hjälp med bokslut och årsredovisning. Med goda insikter i gällande lagar och regler säkerställer vi att din årsredovisning är fullständig. Oavsett om du är en småföretagare eller driver en medelstor verksamhet hälsar vi dig välkommen inför ditt årsbokslut!

3

Behöver du hjälp med bokslut och årsredovisning?

Våra tjänster sträcker sig över flera områden inom bokslut och årsredovisning — för att säkerställa en komplett och korrekt process. Vi kan avlasta dig med hjälp kring bokföring, avstämningar, upprättande av resultat- och balansräkning samt sammanställning av årsbokslut enligt gällande lagkrav. Vår expertis ger dig lugn och trygghet då din ekonomiska rapportering är i säkra händer.

Bokslut och årsredovisning i Malmö
Hjälp med årsbokslut i Malmö

Vi säkerställer en effektiv och komplett leverans

Med en noggrant strukturerad metod säkerställer vi kvalitet och effektivitet. Vi börjar med att granska dina ekonomiska transaktioner och bokföringsposter för att säkerställa att allt ser korrekt och fullständigt ut. Därefter skapar vi en detaljerad årsredovisning som uppfyller alla lagliga krav och ger en tydlig bild av ditt företags ekonomi. Vår process är transparent och samarbetsorienterad för att säkerställa att du är nöjd med resultatet.

Se exempel på våra tjänster inom bokslut & årsredovisning.

Att anlita oss

FöretagsEkonomerna bildades år 1998. Idag har vi kontor på Limhamn och bistår cirka 300 olika företag i Malmö med omnejd inom de ekonomitjänster som behövs i vardagen. Vårt arbetssätt är personligt, grundat på erfarenhet och drivet av att effektivisera regionens företagsekonomi.

Kvalitetssäkrat arbete

Skräddarsytt efter dina behov

En nära kundrelation

Företagsekonomerna erbjuder diverse ekonomitjänster inom företagsekonomi i Malmö.

Exempel på våra tjänster inom bokslut & årsredovisning

Vi erbjuder samtliga tjänster inom ekonomi och administration som små och medelstora företag i sydvästra Skåne behöver. 

Förenklat årsbokslut

Årsredovisning

Koncern-redovisning

Bokslut